De website wordt geladen...

Imago-onderzoek

Eind 2019 heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies voor ons een imago-onderzoek uitgevoerd. Het zijn mooie resultaten en we gaan ook vol enthousiasme aan de slag met de voorgestelde actiepunten. Imago-onderzoek

tevredenheidsmeting

Eens in de twee jaar wordt er een onderzoek gehouden onder de leerlingen (groep 5 t/m 8), ouders en leerkrachten. Dit onderzoek heeft als doel het meten van de tevredenheid en het organiseren van feedback voor verbeterpunten. Hierbij een presentatie met een verwerking van de gegevens uit het onderzoek van 2018. We zijn erg blij Lees verder

X