De website wordt geladen...

tevredenheidsmeting

Eens in de twee jaar wordt er een onderzoek gehouden onder de leerlingen (groep 5 t/m 8), ouders en leerkrachten. Dit onderzoek heeft als doel het meten van de tevredenheid en het organiseren van feedback voor verbeterpunten.

Hierbij een presentatie met een verwerking van de gegevens uit het onderzoek van 2018.

We zijn erg blij met de resultaten!

Tevredenheidsmeting 2018

X