De website wordt geladen...

Kerst op de Schakel | activiteiten

De afgelopen week zijn we in de groepen begonnen met de verhalen rondom Advent. We kijken uit het het Licht dat zal komen. Iedere week steken we een extra kaars aan, zo komen we steeds dichter bij het Licht. Hieronder staan de activiteiten rondom Kerst op een rij.

Kerststukjes 
Dinsdagmiddag 17 december zullen we met alle leerlingen van de school een kerststukje gaan maken. We beginnen om 13:00 uur. Voor ieder kind is een bakje en een kaars nodig. Wilt u dit die dag aan uw kind meegeven? Wij zorgen voor oase. Verder kunnen we ook groene takken, kerstversieringen en snoeischaren (voorzien van naam) gebruiken. Wilt u komen helpen bij deze activiteit, dan kunt u dit doorgeven aan Karin (karin.kroon@schakelvinkeveen.nl) of Willemijn (willemijn.vanzijl@schakelvinkeveen.nl).

Kerstlunch
Donderdag 19 december hopen we met elkaar Kerst te vieren. Dit jaar hebben we weer een kerstlunch. Het zou weer leuk zijn als iedere leerling iets mee kan nemen. Vanaf dinsdag 10 december hangt er een lijst bij elk lokaal, zodat u in kunt vullen wat uw kind meeneemt. 19 december is er een continurooster; de leerlingen zijn om 14.30 uur uit.

Kerstviering
Om 19:00 uur begint de kerstviering in de eigen groepen. Rond 19.45 uur uur staat er voor u als ouder op het kleuterplein warme chocolademelk en glühwein klaar en kunt u uw kind ophalen uit de klas.

Kerstzang
Aansluitend sluiten we de kerstviering af met muziek en een kerstzang op het plein, waarbij u van harte welkom bent. Bij de afsluiting op het plein bent u verantwoordelijk voor uw kind. U kunt na afloop met uw kind de kerstknutsels ophalen uit het lokaal.

We hopen met elkaar op een mooi kerstfeest.

X